stypendyści mkidn

Katalog stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w latach 2002-2006. Powstał równolegle w wersji cd i www. W celu sprawnego dodawania danych utworzona została aplikacja serwerowa dostępna dla pracowników Zachęty. Po zakończeniu prac  merytorycznych baza danych została przeniesiona na cd i stronę
z publicznym dostępem (adres nieznany ;)

Image Gallery

all content is copyrighted unless otherwise stated | e-mail: pawel ° kulczynski.net | tropajn.com